Regulacje i normy stanowione prawem

Porządek prawny jest coraz bardziej obszerny. Każdego roku pojawiają się nowe regulacje i normy prawne, które w coraz większym stopniu dotykają poszczególnych obszarów naszego życia. Tym samym często dochodzi do sytuacji, w której obywatele nie do końca są świadomi tego, że złamali prawo lub że ich czyny nie są zgodne z powszechnie uznanymi normami i standardami.

Czytaj dalej Regulacje i normy stanowione prawem