Szkolenia i rozwój z zakresu ochrony środowiska

Szkolenia dotyczące ochrony środowiska najczęściej obejmują tematykę dotyczącą komponentów środowiska, takich jak gleba, woda, ziemia i powietrze. Dlatego na szkoleniach porusza się zagadnienia takie jak ochrona powietrza, standardy i pozwolenia emisyjne, gospodarka wodna i ściekowa, gospodarka odpadami, procesy inwestycyjne, obowiązki zarządzających dotyczące składowania odpadów.

Czytaj dalej Szkolenia i rozwój z zakresu ochrony środowiska