Polityka jest wyzwaniem

Polityka jest specyficzna. Kukiz’15 jest bardzo nowym ugrupowaniem, istnieje od 2015 roku. Jest to wyjątkowe ugrupowanie, którego liderem i założycielem jest Paweł Kukiz, znany piosenkarz oraz muzyk. Dla kariery politycznej Paweł Kukiz zrezygnował z muzycznych występów oraz kariery muzycznej. Pisał piosenki oraz był aktorem. Założył zespół o nazwie Piersi. Kandydował w wyborach prezydenckich w 2015 roku, był też posłem na Sejm VIII oraz IX kadencji, objął funkcję przewodniczącego klubu poselskiego Kukiz’15. W 2021 roku Paweł Kukiz skończył 57 lat. Nadal kontynuuje karierę polityczną. Był radnym województwa dolnośląskiego. Robił polityczną karierę na poziomie regionalnym, a następnie na poziomie krajowym.

Czytaj dalej Polityka jest wyzwaniem