W jakich przypadkach warto ubiegać się o odszkodowanie?

Osoby, które zostały poszkodowane w różnego rodzaju wypadkach samochodowych lub podczas nieodpowiedniego postępowania lekarskiego mają prawo ubiegać się o uzyskanie odszkodowania. Niestety w wielu przypadkach pokrzywdzeni nie posiadają wiedzy jak postępować, aby zwiększyć szansę na wypłatę zadośćuczynienia.

Czy warto ubiegać się o odszkodowanie?

Często mamy do czynienia z sytuacją, gdy osoba pokrzywdzona nie posiada wiedzy o możliwości walki o rekompensatę lub jest przekonana, iż takie działanie jej się nie należy. Warto zapoznać się z sytuacjami, w których walka o wypłatę zadośćuczynienia zazwyczaj kończy się powodzeniem. Dobrym krokiem jest również skorzystanie z usług kancelarii adwokackich lub radców prawnych, którzy w prawidłowy sposób poprowadzą sprawę i prawdopodobnie wywalczą większą kwotę wypłaty odszkodowania.

Jakie sytuacje dają dużą szansę na wypłatę odszkodowania?

wypadekJeśli osoba poszkodowana doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, powinna wnioskować o adekwatne odszkodowanie. Również w sytuacji, w której pokrzywdzony ponosi wysokie koszty związane z leczeniem lekarskim i rehabilitacyjnym, dojazdem do placówki medycznej, kupnem farmaceutyków i sprzętu medycznego istnieje duże prawdopodobieństwo na uzyskanie zwrotu kosztów oraz rekompensatę za konieczność takich działań. W momencie, gdy poszkodowany straci pracę lub stałe dochody związane z zatrudnieniem, również posiada możliwość ubiegania się o zapłatę.

W jakim czasie należy złożyć wniosek?

W prawie polskim ogólnie przyjęto, iż osoba poszkodowana może ubiegać się o wypłatę rekompensaty w terminie nie dłuższym niż 3 lata od zaistniałego wypadku. Wyjątek stanowi sytuacja, w której osoba ta doznała poważnych obrażeń fizycznych lub psychicznych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie organizmu. Muszą być one potwierdzone dokumentacją prowadzoną w szpitalu. W takim przypadku okres ubiegania się o odszkodowanie może osiągnąć nawet 20 lat.

Jaką kwotę odszkodowania można uzyskać?

Wysokość zadośćuczynienia za wyrządzone szkody zależy od rodzaju i stopniu powstałego uszczerbku na zdrowiu lub zmiany związanej z sytuacją codzienną (np. utraty pracy). W zależności od rodzaju powstałych szkód kwota może wynosić od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy złotych.

W jakim czasie można spodziewać się wypłaty odszkodowania?

Powszechnie przyjęte przepisy prawne w Polsce wskazują na to, iż wypłata odszkodowania osobie pokrzywdzonej w przypadku sytuacji bezspornych powinna odbyć się w przeciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Istnieje możliwość, iż nastąpi konieczność dokładnego wyjaśniania okoliczności powstałego wypadku- wtedy sprawa może przedłużyć się nawet do 100 dni. Jeśli w sądzie będzie toczyć się postępowanie, wypłata nie nastąpi, póki nie zapadnie ostateczny wyrok sądu.

Jakie pozytywy daje korzystanie z usług kancelarii prawnych?

W większości przypadków osoba, która doznała uszczerbków na zdrowiu w wypadku nie posiada wiedzy na temat przeprowadzenia procesu likwidacji szkód osobowych. W celu dokonania właściwego postępowania oraz zwiększenia szans na uzyskanie większej kwoty pienieżnej w ramach rekompensaty warto skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *