Regulacje i normy stanowione prawem

Porządek prawny jest coraz bardziej obszerny. Każdego roku pojawiają się nowe regulacje i normy prawne, które w coraz większym stopniu dotykają poszczególnych obszarów naszego życia. Tym samym często dochodzi do sytuacji, w której obywatele nie do końca są świadomi tego, że złamali prawo lub że ich czyny nie są zgodne z powszechnie uznanymi normami i standardami.

Czytaj dalej Regulacje i normy stanowione prawem

Incydentalne porady prawne czy stała obsługa prawna dla firm?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością zawierania różnorodnych umów czy dbania o zgodność z prawem poszczególnych procedur. Dlatego też nieodzowna będzie tutaj pomoc dobrego, doświadczonego prawnika. Pozostaje pytanie, czy lepiej zdecydować się na porady prawne wtedy, gdy będzie to konieczne, czy lepiej podpisać stałą umowę z kancelarią prawną?

Czytaj dalej Incydentalne porady prawne czy stała obsługa prawna dla firm?

Tłumaczenie dokumentów medycznych

Tłumaczenia medyczne to tłumaczenia wysokiej klasy. Zamawiane są tłumaczenia pisemne lub ustne, są to tłumaczenia książek lub czasopism, artykułów naukowych. Tłumaczenia tego rodzaju wykonują osoby wyspecjalizowane w takich działaniach. Porządne tłumaczenie to jakość, solidność, wyjątkowość.

Czytaj dalej Tłumaczenie dokumentów medycznych

Windykacja należności, jako ważny aspekt w usługach prawnych

Monitoring należności oraz windykacja (https://adwokat-kaliszewski.pl/windykacja-naleznosci/) to ważne usługi prawne. Każdy przedsiębiorca – bez względu na to, czy prowadzi mikro czy makro przedsiębiorstwo wie, jak ważna jest płynność finansowa. Jednak by taką zachować, i nie narażać firmy na ewentualne zatory płatnicze często chętnie korzysta z zewnętrznych usług prawnych.

Kiedy warto skorzystać z działań zapobiegawczych, by uniknąć nieterminowych płatności.

Działania prewencyjne to ważny komunikat dla każdego kontrahenta. Dobrze, aby był świadom, iż podejmując współpracę z daną firmą może spodziewać się telefonów z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności faktur. Często kancelarie prawne prowadzące windykację korzystają z rozwiązania pieczęci prewencyjnej, którą sygnowane są wystawiane faktury. Pieczęć taka zazwyczaj zawierać logo kancelarii prawnej, i ma symbolizować ochronę firmy. Najlepiej więc wprowadzić działania prewencyjne już na początku współpracy.

Windykacja, czy tylko monitoring.

Monitoring polega na przypominaniu o zbliżającej się płatności, bądź braku wymaganej wpłaty do maksymalnie kilku dni. Kancelarie działają często działają schematem: monitoring do 7 dni, a kiedy należność nie zostaje wciąż uregulowana wysyła wezwanie do zapłaty. Po wezwaniu do zapłaty można uznać, iż mamy do czynienia z windykacją, gdyż wskazane są ponaglenia niepłacącego klienta również telefonicznie, e-mailowo lub wiadomościami SMS. Do 14 dni, po terminie zapłaty niekiedy wysyłane jest drugie wezwanie do zapłaty, nazywane też ostatecznym. Jeśli klient/dłużnik unika kontaktu bądź odmawia spłaty wprost kancelaria kończy działania polubowne i kieruje pozew.

Szacunek przede wszystkim.

Nawet jeśli w grę wchodzi windykacja należności z opornym klientem/dłużnikiem należy pamiętać, aby wszystkie działania zmierzające do odzyskania długu powinny być zgodne z prawem i ogólnym poszanowaniem. Kancelaria prawna, która nie będzie szanowała zleconych do niej klientów, nie jest godną polecenia, i nie będzie miała dobrych rokowań. Należy pamiętać, aby wszystkie działania prowadzić tak, aby usługodawca po działaniach windykacyjnych nie stracił klienta.

Konsultacje: https://adwokat-kaliszewski.pl/

Odszkodowanie w procesie karnym

Mało kto wie, że w procesie karnym może zostać zarządzone odszkodowanie. Przez to bardzo często osoby będące pokrzywdzonymi poprzez sprawców czynów zabronionych nie dołączają do postępowania w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Pod wieloma względami skorzystanie z uprawnienia do żądania odszkodowania jest jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Orzeczony w postępowaniu karnym obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody (odszkodowanie) albo zadośćuczynienia za doznane krzywdy często może być nie tylko szybszy, ale i bardziej korzystny niż zasądzony w postępowaniu cywilnym. Dodatkowo nie jest to nic ryzykownego, ponieważ w razie orzeczenia tylko części odszkodowania, reszty można domagać się w postępowaniu cywilnym.

Korzyści występowania w postępowaniu kranym

Działanie w postępowaniu karnym z perspektywy pokrzywdzonego jest bardzo korzystne. W postępowaniu karnym organy ścigania stosują zasadę oficjalności, która nakłada na nie obowiązek oskarżania i popierania oskarżenia przed sądem względem osób, które dopuściły się popełnienia przestępstwa. Oznacza to, że prokurator będzie działał na postawie swojej funkcji, uwzględniając też interesy pokrzywdzonego. Także sąd w postępowaniu karnym obarczony jest obowiązkiem wyjaśniania kwestii, których do tej pory nie wyjaśniono dostatecznie, a są one dla sprawy istotne. Rolą pokrzywdzonego jest w zasadzie jedynie złożenie wniosku o orzeczenie odszkodowania. Takie odszkodowanie jest odszkodowaniem w pełni tego słowa znaczeniu, a więc wyrównującym powstałą szkodę (wraz z utraconymi korzyściami, o ile takie występują). W razie niezłożenia takiego wniosku sąd może (ale nie musi) orzecz obowiązek naprawienia szkody, lecz brak działania w tym względzie pokrzywdzonego jest pewnego rodzaju ryzykiem.

Zwiększenie szans

Pokrzywdzony, który chce zwiększyć swoje szansy może wstąpić do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy i obok prokuratora występować przeciwko oskarżonemu. Powołując dowody i zadając pytania świadkom przyczynia się do zwycięstwa, a więc do orzeczenia odszkodowania. Oskarżyciel posiłkowy (co jest zalecane) może ustanowić pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. 

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

Zdarzają się niestety sytuacje, w których lekarz popełnia błąd, a pacjent zostaje poszkodowany. Tzw. błędy lekarskie najczęściej dotyczą zaniedbania, zaniechania oraz nieumyślnego działania lekarza lub personelu medycznego. Wiedzieć trzeba, że w takiej sytuacji pacjent zawsze ma prawo dochodzić odszkodowania.

Czytaj dalej Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

Jak wybrać dobrego adwokata, aby potem nie żałować?

W życiu zawsze może zdarzyć się sytuacja, w której konieczna będzie pomoc prawnika. W takim przypadku oczywiście zawsze chce się wybrać prawnika doświadczonego i kompetentnego. Warto zatem wiedzieć, czym kierować się przy wyborze prawnika, aby potem tego nie żałować.

Czytaj dalej Jak wybrać dobrego adwokata, aby potem nie żałować?