Czym jest dowód, czyli o kategoriach dowodowych

            Pewnie niewielu z nas znajdzie się w sytuacji, gdy przedstawione będą nam zarzuty oraz dowody, które nas pogrążą. Warto jednak znać podstawowe prawo i wiedzieć na czym polega postępowanie dowodowe oraz na jakie charakterystyczne grupy rozróżnia się dowody. Dzięki temu nasza wiedza będzie pełniejsza i lepsza w kontekście codziennego życia.

Czym jest dowód?

            Na gruncie prawa trudno byłoby jednoznacznie stwierdzić czym jest dowód. Otóż bowiem jest to nie tylko postępowanie dowodowe, a więc szereg czynności opartych na analizie dowodów w celu uzyskania ustalenia stanu faktycznego, ale także przedmiot lub zeznanie świadka. W tym jednak kontekście będziemy musieli zauważyć, że dowodem w świetle prawa jest jego źródło oraz środek, a więc to, skąd źródło pochodzi oraz to, dokąd nas prowadzi, a więc informacja.

Osobowe źródła dowodu

            Osobowymi źródłami dowodu nazywa się osoby, które stają się świadkami danego zdarzenia. W przypadku spraw karnych, np. o zabójstwo mogą to być przypadkowi świadkowie lub osoby bliskie oskarżonemu i pokrzywdzonemu. Osobowym źródłem dowodowym jest jednak także biegły, który w sposób bezsprzeczny stwierdza np. niepoczytalność czy charakter zniszczeń, jakie wywołało zdarzenie. Co ważne, źródłem dowodu jest także oskarżony, który ma prawo do własnej linii obrony.

Rzeczowe źródła dowodu

            Z kolei rzeczowymi źródłami nazywamy wszelkie przedmioty będące w jakimś stopniu źródłem informacji o sprawie. Znów na przykładzie zabójstwa będzie to np. nóż – narzędzie zbrodni czy kubek z odciskami palców sprawcy (lub potencjalnego sprawcy). Rzeczowe źródło dowodu najczęściej jest znajdowane w miejscu popełnienia przestępstwa.

Sprawdź także: https://marketing-internetowy24.pl/

Rodzaje dowodów

            Generalnie wyróżniamy dwa rodzaje dowodów podczas postępowania. Jednym z nich są dowody bezpośrednie, a więc takie, które w sposób niezbity dowodzą popełnienia danego czynu przez konkretną osobę. Mowa tu np. o przyznaniu się oskarżonego (choć nie jest to dowód wystarczający do skazania), świadku, który słyszał bądź widział zabójstwo lub zeznania poszkodowanego, któremu udało się ujść z życiem. Drugim rodzajem dowodów są dowody pośrednie. Mogą być nimi fakty dowodowe, czyli stwierdzenia faktyczne, które nie mają bezpośredniego (lub wydają się nie mieć) przełożenia na zdarzenie. Np. faktem dowodowym, a więc i dowodem pośrednim może być groźba ze strony oskarżonego w kierunku ofiary, jednak może stać się także dowodem bezpośrednim. Co zaś się tyczy typowo pośrednich dowodów, to są to dowody poszlakowe, jak np. odciski palców na miejscu przestępstwa czy świadek, który słyszał pogróżki oskarżonego względem ofiary.

            Dowodów może być wiele, a postępowanie dowodowe opierać się musi na pewnych, które determinują decyzję. Istnieje możliwość wydania wyroku w oparciu o proces poszlakowy, jednak zazwyczaj w toku śledztwa udaje się uzyskać dowody obciążające w stopniu bezpośrednim. Nie zawsze jednak muszą być one świadectwem popełnienia przestępstwa przez wskazaną osobę.

Przy współpracy z https://pbkb-adwokaci.pl/.

Warianty spółek kapitałowych oraz ich charakterystyka

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej może mieć kluczowy wpływ na utrzymanie przedsiębiorstwa na rynku. Wielu początkujących biznesmenów nie przykłada wagi do charakteru spółki przez co z czasem ich firmy popadają w finansowe ruiny. Nie bez znaczenia jest także aspekt prawny –zwłaszcza ten związany z prawem podatkowym. Na wybór odpowiedniego rodzaju spółki wpływ może mieć również wielkość przedsiębiorstwa, osobiste preferencje,a także planowane zyski. W dzisiejszym artykule scharakteryzujemy poszczególne rodzaje spółek kapitałowych z uwzględnieniem ich wad oraz zalet. Zapraszamy do lektury!

Spółka cywilna

Spółka cywilna to najprostsza forma organizacji zwanej działalnością gospodarczą. Wbrew pozorom nie posiada ona osobowości prawnej.Mechanizm jej funkcjonowania opiewa w sporą uniwersalność i praktyczność,bowiem mogą ją założyć zarówno osoby fizyczne, jak i funkcjonujące już podmioty gospodarcze.  Ważnym aspektem jest fakt,iż każdy z założycieli może wnieść kapitał początkowy – swój własny. Normą prawną obejmuje się ponadto unikalne umiejętności oraz rodzaj wykonywanej pracy na rzecz firmy z uwzględnieniem równoważnych wartości poszczególnych wspólników. O zobowiązania przedsiębiorstwa solidarnie dbają wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Ryzyko dotyczy także ich majątku prywatnego, co dla wielu jest owego rodzaju spółki. Aby założyć spółkę cywilną należy zawrzeć umowę. Aspekty dotyczące umowy oraz przepisów prawa zostały uregulowane w artykułach – 860-875 Kodeksu Cywilnego. Na koniec warto pamiętać o zarejestrowaniu działalności gospodarczej w urzędzie miasta, bądź gminy. Rejestracji musi dokonać każdy wspólnik indywidualnie – wówczas możliwy jest wybór formy opodatkowania.

Spółka jawna

Spółka jawna w wielu aspektach przypomina spółkę cywilną.Podobnie jak jej poprzedniczka nie posiada formy prawnej i jest kreowana na podstawie reguły.  W praktyce dotyczy niewielkiej liczby wspólników darzących się zaufaniem. To właśnie wspólnicy wnoszą własny kapitał do spółki – podobnie jak to się dzieje w przypadku spółek cywilnych, natomiast podstawową różnicą pomiędzy owymi rodzajami spółek jest fakt, iż w spółce jawnej mamy do czynienia z regulowaniem ich funkcjonowania przy zastosowaniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a nie Kodeksu Cywilnego.Kolejna różnica dotyczy ujawnienia przynajmniej jednego wspólnika o  czym świadczy już sama nazwa. Ponadto umowa dotycząca spółki jawnej musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kolejnym krokiem jest rejestracja w  Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem wykreowania rodzaju spółki jawnej przez ustawodawców były ograniczenie tworzenia spółek cywilnych w obrocie gospodarczym. Za sprawą nowo utworzonych zapisów w Kodeksie Spółek Handlowych ograniczeniu uległa także odpowiedzialność majątkowa wspólników. W praktyce oznacza to, iż potencjalny wierzyciel ma prawo sięgnąć do majątku jednego ze współwłaścicieli dopiero wówczas, gdy niemożliwa okaże się egzekucja z mienia spółki. Pomimo owych zmian w prawie zapisy te nie przyczyniły się do zwiększenia korzyści wynikających z owego rodzaju spółki kapitałowej. Więcej na temat prawa spółek i zakładania spółek na https://szymalazaremba.pl/uslugi/prawo-spolek-wroclaw/.

Imprezy masowe – budżet, organizacja, pozwolenia

Obostrzenie przepisów dotyczących organizacji imprez masowych z uwagi na podwyższenie bezpieczeństwa wywołuje skrajne opinie. Zgodnie z nowymi normami koszta stworzenia tego rodzaju imprezy są znacznie wyższe o czym na własnej skórze przekonali się lokalni dygnitarze. W dzisiejszym artykule skupimy się na aspektach prawnych oraz organizacyjnych związanym z imprezami masowymi. Zapraszamy do lektury! Czytaj dalej Imprezy masowe – budżet, organizacja, pozwolenia

Jak sprawdzić, czy dany prawnik jest skuteczny?

Kwestia poszukiwania prawnika to dzisiaj coś, co jest sytuacją dla wielu osób aktualną. Bo w sumie, zważywszy na fakt, że kwestie wymagające pomocy prawnika mają bardzo różne podłoże, możemy tutaj wyróżnić mnóstwo wzorców postępowania i sytuacji, które choć różne, faktycznie będą mogły się wiązać z konkretnymi rozwiązaniami dla nas. Czytaj dalej Jak sprawdzić, czy dany prawnik jest skuteczny?

Wyjątkowy 11 listopada 2017 roku, czyli jak odebrać przysługujący nam dzień wolny od pracy

Rok 2017 obfitował w dobre okazje do świętowania. Przy odrobinie kombinacji pracownik mógł uzyskać 5 długich weekendów w tym roku. Wraz z listopadem sytuacja się nie zmienia, ale to właśnie w przedostatnim miesiącu roku mamy jedyny dzień wolny przypadający na sobotę. 11 listopada ustawowo jest dniem wolnym od pracy i właśnie dlatego pracodawca musi oddać pracownikowi ten dzień. Jak go wykorzystać i kiedy on nie przysługuje? Czytaj dalej Wyjątkowy 11 listopada 2017 roku, czyli jak odebrać przysługujący nam dzień wolny od pracy

Darmowe porady prawne przez Internet

Wielu osobom wydaje się, że nie możliwe jest otrzymanie porady prawnej za darmo. Powszechnie przyjęło się, że adwokaci nic nie robią za darmo a za swoje usługi pobierają kolosalne wynagrodzenie. Okazuje się jednak, że jest grupa wykwalifikowanych prawników, dla których nie liczą się jedynie pieniądze, ale również pomoc osobom, których nie stać na skorzystanie z profesjonalnych usług prawnych świadczonych przez najbardziej renomowane kancelarie. Czytaj dalej Darmowe porady prawne przez Internet