dokumenty

Notariusz – kiedy warto się od niego wybrać?

Notariusz to zawód zaufania publicznego i jeden z zawodów prawniczych. Wszystkie dokumenty sporządzone przez notariusza mają moc prawną. Choćby dlatego do notariusza warto wybrać się z wizytą.

Dlaczego warto

Trzeba pamiętać, że notariusz to też prawnik. Osoba po studiach prawniczych i kilkuletniej aplikacji. Posiada więc dużą wiedzę prawniczą, jest bardzo zorientowana w przepisach, musi bowiem swoją wiedzę aktualizować na bieżąco. Notariusz rzecz jasna poza znajomością przepisów i zmian w nich zachodzących, wie, jak przepisy należy stosować.

Druga sprawa, jak napisano we wstępie notariusz to zawód zaufania publicznego, a zawarte przez niego lub przed nim umowy, mają moc prawną, mówi Andrzej Pazdyga. Są też wolne od błędów i niedoskonałości, bo notariusz dba o to, aby dokument był sporządzony odpowiednio oraz aby żadna ze stron nie została wprowadzona w błąd lub wręcz oszukana.

Kiedy trzeba iść do notariusza

Prawo polskie precyzuje dokładnie, które umowy muszą zostać zawarte w formie aktu notarialnego. Warto podkreślić, że nie wszystkie muszą mieć tę formę, aby być ważne. W Polsce w formie aktu notarialnego muszą zostać zawarte następujące umowy:

 • umowa sprzedaży nieruchomości (działki, mieszkania),
 • umowa darowizny nieruchomości,
 • umowa majątkowa małżeńska (intercyza),
 • umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 • umowa o podział spadku, gdy w jego skład wchodzi nieruchomość,
 • umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste,
 • umowa zbycia spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu,
 • umowa przekształcająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu we własność,
 • umowa spółki partnerskiej,
 • umowa spółki komandytowej,
 • umowa spółki komandytowo-akcyjnej,
 • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • statut spółki akcyjnej,
 • pełnomocnictwo dla czynności wymagającej dla swej ważności aktu notarialnego (np. pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości, pełnomocnictwo do ustanowienia odrębnej własności lokalu).
 • pozostałe przypadki

Jeśli którakolwiek z powyższych umów zostanie zawarta w innej formie niż akt notarialny, będzie nieważna. Inne nie muszą być sporządzane przez notariusza.

Jak widać z listy, u notariusza zawiera się przede wszystkim te umowy związane z transakcjami. Chodzi o to, aby obrót i transakcje były odpowiednio zabezpieczone prawnie na wypadek postępowania sądowego. Do wymienionej listy warto dodać akt poświadczenia dziedziczenia, który wydaje notariusz tym, którzy są upoważnieni do dziedziczenia po osobie zmarłej z mocy prawa, jeśli jest między nimi zgoda co do tego, kto, jaką wielkość majątku dziedziczy. Z notarialnym poświadczeniem dziedziczenia wystarczy się udać do urzędu skarbowego i tam okazać poświadczenie oraz wypełnić odpowiedni formularz.

Ranga umowy

Choć nie wszystkie umowy muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego, warto pomyśleć o udaniu się do notariusza. Prawo nie narzuca takiego obowiązku. Jednakże, aby podnieść rangę umowy, mieć pewność, że jest ona zgodna z przepisami prawa i wykluczyć ryzyko jej podważenia, można to zrobić.

Trzeba też pamiętać, że usługi notarialne są płatne, do tego mogą kosztować naprawdę niemało. I zależą od wartości przedmiotu umowy. Czyli, jeżeli jest nim ekskluzywna nieruchomość warta kilkanaście milionów złotych, akt notarialny nie będzie tani. Aczkolwiek cena jest w dużej mierze uzależniona od tego, z jakiej kancelarii albo z usług, którego notariusza skorzystamy. Na rynku prawniczym, także wśród notariuszy, jest ogromna konkurencja. Poza tym musimy mieć na uwadze, że zawsze możemy negocjować z notariuszem stawkę za usługę.