Polityka jest wyzwaniem

Polityka jest specyficzna. Kukiz’15 jest bardzo nowym ugrupowaniem, istnieje od 2015 roku. Jest to wyjątkowe ugrupowanie, którego liderem i założycielem jest Paweł Kukiz, znany piosenkarz oraz muzyk. Dla kariery politycznej Paweł Kukiz zrezygnował z muzycznych występów oraz kariery muzycznej. Pisał piosenki oraz był aktorem. Założył zespół o nazwie Piersi. Kandydował w wyborach prezydenckich w 2015 roku, był też posłem na Sejm VIII oraz IX kadencji, objął funkcję przewodniczącego klubu poselskiego Kukiz’15. W 2021 roku Paweł Kukiz skończył 57 lat. Nadal kontynuuje karierę polityczną. Był radnym województwa dolnośląskiego. Robił polityczną karierę na poziomie regionalnym, a następnie na poziomie krajowym.

Polityka to wyzwanie

Polityka jest wyzwaniem. Ugrupowanie Kukiz’15 jest obecne w polityce. Ugrupowanie dąży do zmiany systemu, chce upodmiotowić obywateli oraz zreformować ustrój Polski. Jest to partia konserwatywna światopoglądowo i liberalna gospodarczo. Chciałaby obniżyć podatki i zakazać zadłużania gmin oraz powiatów. Z ugrupowania do Sejmu weszły następujące osoby: Jarosław Sachajko, Paweł Szramka, Agnieszka Ścigaj, Stanisław Tyszka. Sukcesu wyborczego nie odnieśli Piotr Apel, Józef Brynkus, Barbara Chrobak, Paweł Grabowski i kilka innych osób. Klub opuszczało wiele osób i obecnie jest to topniejący klub. Członkowie ugrupowania zasilali inne partie polityczne – PSL i PiS. Ugrupowanie wchodziło w koalicje z PSL i PiS. 

Sprawdź też -> http://www.pirho.com.pl/anna-karwot-najwazniejsze-informacje/

Znani politycy z Kukiz’15

Piotr Liroy Marzec oraz Marek Jakubiak zniknęli z list tego klubu. Były to najbardziej spektakularne porażki poniesione w wyborach. Ugrupowanie nadal jest obecne w polityce, ale nie wiadomo, czy przetrwa kolejne wybory, czy osiągnie sukces oraz wejdzie do Sejmu. Początkowo ruch Kukiz 15 nie przyjmował subwencji, ale obecnie rozważa to, aby radzić sobie coraz lepiej finansowo. Ideologia polityczna tej formacji to konserwatywny liberalizm, demokracja bezpośrednia, demokracja elektroniczna, chrześcijańska demokracja. Poglądy gospodarcze to liberalizm gospodarczy oraz wolny rynek. Jest to formacja lubiana przez wyborców. Niektórzy uważają, że Kukiz 15 to ugrupowanie naprawdę proeuropejskie. Warto o tym pamiętać, bo to bardzo ważna sprawa, bez której trudno sobie poradzić. Polityka stała się wyzwaniem dla wielu osób – członkowie ugrupowania założonego przez Kukiza weszli do Sejmu RP i często opuszczali macierzystą formację. Mają do tego prawo, ale ich decyzje prowadziły do upadku tej organizacji, do malenia jej znaczenia.