Jak prawidłowo sporządzić ważny testament?

W przypadku sporządzania testamentu należy wziąć pod uwagę kilka bardzo ważnych istotnych rzeczy, które świadczą o jego ważności. Wchodzą one w skład formy spisanego testamentu, a także jego treści. Jak należy sporządzić testament, aby pozostał on ważny?

Jak napisać testament?

Pismo – Testament musi pozostać spisany odręcznie przez spadkodawcę. Niedopuszczalne jest sporządzenie dokumentu przez drugą osobę (poza testamentem ustnym) i ewentualnie podpisanie testamentu przez spadkodawcę. Niemożliwe jest również spisanie testamentu za pomocą komputera, maszyny do pisania itp.

Data – testament powinien być opatrzony datą dzienną, jednak nie jest to główne kryterium świadczące o jego ważności, ale może być istotne, gdy nadejdzie konieczność spisania kolejnego testamentu w miejsce uprzedniego. Dzięki temu możliwe będzie określenie kolejności dokumentów.

Podpis – Jednym z najważniejszych czynników świadczących o ważności testamentu jest odręczny podpis. Nie musi być on czytelny- ważne, aby pozwolił na stwierdzenie czy dany dokument został spisany przez właściwą osobę. Niekonieczne jest podpisanie się imieniem i nazwiskiem- może być to tylko nazwisko spadkodawcy lub inna forma (np. gdy testament jest skierowany bezpośrednio do syna, córki, może zostać on podpisany „Twój ojciec”, „Twoja Matka”.

Czy można sporządzić wspólny testament?

Wiele osób uważa, iż jeśli posiadają wspólność majątkową, automatycznie mają prawo do sporządzenia testamentu wspólnego. Np. dwoje małżonków w podeszłym wieku postanawia spisać wspólny testament dla swoich dzieci- TAKIE DZIAŁANIA SĄ NIEDOZWOLONE. Każde z nich powinno sporządzić oddzielne dokumenty, wyjaśnia Andrzej Pazdyga, adwokat z Torunia.

Przykładowy wzór testamentu

Warszawa, 15 września 2016 roku

Testament

Ja niżej podpisany Adam Nowak, urodzony 13 marca 1960 roku w Warszawie, do spadku po mnie powołuję w dwóch równych częściach:
mojego syna Marka Nowaka
moją córkę Annę Nowak
Podpis: (Adam Nowak)

Testament z wydziedziczeniem

Wydziedziczenie osoby wskazanej w testamencie pozbawia ją praw do części spadku, a także pozbawia prawa do otrzymania zachowku. Może być ono wykonane z ważnych przyczyn- np. gdy osoba uprawniona wbrew woli spadkodawcy jest uporczywa w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub gdy dopuściła się umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności spadkodawcy i bliskich mu osób.

Ważne!

Wydziedziczenie w testamencie można spisać również, gdy dana osoba nie dopełnia obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy (np. nie odwiedza spadkodawcy, nie opiekuje się spadkodawcą, nie utrzymuje kontaktu ze spadkodawcą). W takim wypadku traci ono prawo do spadku oraz do zachowku.

Przykład testamentu z wydziedziczeniem:

Warszawa, 15 marca 2016 roku

Testament

Ja niżej podpisany, Adam Nowak, urodzony 28 kwietnia 1955 roku w Warszawie, do spadku po mnie powołuję w dwóch równych częściach: mojego syna Roberta Nowaka oraz wnuczkę Katarzynę Nowak.

Jednocześnie wydziedziczam moją córkę Bronisławę Nowak gdyż nie utrzymuje ze mną żadnych kontaktów rodzinnych od dziesięciu lat. Córka nie interesowała się również moim losem w czasie ciężkiej choroby oraz odmówiła wsparcia i opieki w okresie choroby i pobytu w szpitalu.

Podpis: Adam Nowak