Czym jest separacja?

Osoby niedogadujące się już pomiędzy sobą a nie do końca jeszcze zdecydowane na rozstanie zamiast rozwodu mogą się zdecydować na wybór innego rodzaju formy działania ułatwiającego dość często podjęcie ostatecznej decyzji dla obu lub jednej ze stron.

Separacja jako rozwiązanie

Rozwiązaniem tym jest naturalnie separacja małżeńska. Separacja jest stanem, który został uregulowany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Dochodzi do niej zawsze wtedy, gdy między współmałżonkami nie dochodzi do współżycia oraz uchylona została wspólnota majątkowa. Jedynym ograniczeniem jest to, że żadne ze współmałżonków nie może zawrzeć ponownie związku małżeńskiego. W końcu separacja nie powoduje rozwiązania małżeństwa, a jedynie jego zawieszenie.

wnetrze-sadu

Separacja a rozwód

Separacja małżeńska jest rozwiązaniem dużo łatwiejszym niż sam rozwód. Ze zrozumiałych względów sądy są bardziej przychylne czasowemu zawieszeniu małżeństwa niż jego całkowitemu rozwiązaniu. Jest to również idealne wyjście dla osób, które nie mogą się dogadać, ale jeszcze widzą szansę na uratowanie małżeństwa w nadchodzącej przyszłości, wierząc że relacje pomiędzy nimi mogą powrócić do tych bardziej właściwych. Rozłąka z bliską osobą na pewien czas, pomoże spojrzeć na całą sprawę z dystansem. Oczywiście, może również stanowić wstęp do rozwodu, ale też może spowodować pogodzenie się współmałżonków.

Gdzie złożyć pozew

Pozew o separację należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Separacja musi zostać orzeknięta przez sąd, jeśli ma być prawomocna. Może zostać orzeczona w trybie procesowym, jak i nieprocesowym. Wyrok pozwoli na uregulowanie najważniejszych spraw dotyczących małżeństwa. Zazwyczaj decydują się na nią osoby, które nie chcą rozwodu, a jednocześnie chcą uchronić się przed problemami majątkowymi, jakie może im przysporzyć druga osoba.

Regulowane są również sprawy dotyczące dzieci, opieki nad nimi. Dzięki ustaleniu reguł gry, dużo łatwiej jest wszystkim zarządzać i żyć już osobno. Dzięki separacji, osoba opiekująca się wspólnymi dziećmi, może ubiegać się o otrzymywanie alimentów i wsparcia finansowego, które potrzebne jest do utrzymania i wychowywania dzieci.

Podsumowując

Separacja pozwala współmałżonkom na rozpoczęcie życia osobno, bez żadnych problemów. Wszystko zostanie uregulowane i wyprostowane przez sąd. Każda ze stron dokładnie wie, jakie ma prawa i obowiązki. Dzięki temu, dochodzi do mniejszej ilości nieporozumień i sporów, które zazwyczaj pojawiają się, gdy dochodzi do rozstania. Warto te wszystkie sprawy odpowiednio uregulować, aby można było rozpocząć spokojne życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *