Jak wywalczyć alimenty na dziecko?

Obowiązek alimentacyjny spoczywający na każdym rodzicu dziecka ciąży na nim aż do momentu ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia. W przypadku, kiedy podejmie ono dalszą naukę a nadal nie posiada własnego źródła utrzymania, każdy rodzic także ma obowiązek utrzymania go, do momentu ukończenia 25 lat.

Niestety w realnym życiu zdarzają się sytuacje, w których wielu rodziców nie poczuwa się, do obowiązku łożenia na swoje dziecko. Jest to o tyle przykre, że przecież obowiązek utrzymania dziecka spoczywa zarówno po stronie matki jak i ojca w jednakowym stopniu i jest raczej czymś naturalnym. W takim przypadku jedynym co może zrobić jedno z rodziców jest skierowanie wniosku do sądu o ustalenie alimentów.

Jak należy to zrobić?

prawo-alimentyPo pierwsze przez okres kilku tygodni należy gromadzić wszystkie rachunki będące dowodem ponoszonych na rzecz dziecka kosztów. Do wniosku dołączamy więc rachunki zarówno z zakupów spożywczych, ubraniowych oraz innych wydatków ponoszonych na rzecz dziecka. Możemy także załączyć umowę najmu mieszkania, umowę z przedszkolem lub też szkołą prywatną oraz jeszcze innego rodzaju dokumenty.

Taki wniosek należy wypełnić wpisując dane dziecka, ojca dziecka oraz swoje własne. Wiele tego rodzaju wniosków w postaci już gotowej znajdziemy również w sieci internetowej. Wystarczy je tylko wydrukować i wysłać na adres sądu. Zwykle po około jednym miesiącu od momentu wysłania wniosku, otrzymamy list z informacją o terminie wyznaczenia odbycia się rozprawy sadowej. Wypełniając wniosek powinniśmy także określić kwotę alimentów, jaką spodziewamy się uzyskać i uzasadnić to w odpowiedni sposób.

Jaką kwotę alimentów wnioskować

Większość prawników zajmujących się tą tematyką w sposób jednoznaczny doradza, by kwotę wnioskowanych alimentów nieco zawyżyć, ponieważ zwykle sędziowie ją obniżają o 100-200 złotych lub czasem więcej. Dzięki podaniu wyższej sumy, o której wnioskujemy w alimentach jesteśmy w stanie uzyskać satysfakcjonującą nas kwotę. We wniosku nie może również zabraknąć informacji dotyczących naszych zarobków oraz naszego wkładu w utrzymaniu dziecka. Jak wspomnieliśmy bowiem wyżej, obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodzicach. Bardzo ważne jest również to, aby przygotować wniosek w trzech egzemplarzach po jednej z każdej stron, to jest jeden egzemplarz dla sądu, jeden dla nas, oraz jeden dla pozwanego. Wszystkie trzy muszą zostać również podpisane. Przypadku kiedy niezbyt dobrze orientujemy się w zawiłościach prawnych najlepiej jest zdecydować się na fachową pomoc i wsparcie doświadczonego adwokata.

Gdy alimenty nie są płacone

Niestety, jest to duży problem w naszym kraju. Unikanie płacenia alimentów jest niezgodne z prawem, bo przecież są one zasądzone przez sąd. Dlatego jeśli spotka nas sytuacja, że alimenty nie będą płacone to wtedy warto skonsultować możliwe opcje działania z prawnikiem. W ekstremalnych przypadkach sprawę niezapłaconych alimentów można przekazać do komornika i on zajmie się już egzekucją należnych kwot.

Źródło: http://torun-adwokat.com.