Podział majątku – w sądzie czy polubownie?

Zazwyczaj żadna ze stron rozwodowych nie chce pozostać tą, która w wyniku zaistniałej sytuacji traci część swojego majątku. Zazwyczaj dzieje się tak, że jedna i druga strona pragnie z całego zajścia wyjść jak najlepiej. Dlatego też podział majątku po rozwodzie wcale nie musi odbywać się w sądzie.

Nie zapominajmy o innych rozwiązaniach

mediacja-jako-rozwiazanieSą inne rozwiązania, z których można skorzystać. Bardziej polubowne i mniej stresujące dla obydwu stron. Kwestia podziału majątku może zostać uregulowana poprzez odpowiednio prowadzone mediacje. Małżonkowie mogą wybrać zaufaną osobę, która będzie ich tak zwanym ”mediatorem”. Całe postępowanie może mieć również niejawny charakter, co pozwoli na zachowanie pełnej prywatności obydwu stron.

Mediacja prowadzona jest na podstawie umowy zawartej przez współmałżonków. W umowie tej małżonkowie określają między innymi przedmiot mediacji, osobę mediatora a także sposób jego wyboru. Określenia te powinny być zawarte w bardzo szczegółowej formie. Dzięki temu, można uchronić się przed wszelkimi niedomówieniami.

Protokół i postanowienia

Ze spotkania mediacyjnego należy sporządzić właściwy protokół, który będzie zawierał wszystkie postanowienia, jakie zostały podczas jego trwania zawarte. Jeżeli między małżonkami została zawarta umowa, należy uwzględnić ją oczywiście w protokole w pełnej formie. Podpisanie umowy przez małżonków oznacza, że zgodzili się na wszystkie rzeczy, które podczas spotkania zostały ustalone i są świadomi jej mocy i swoich ustaleń się w niej znajdujących. Trzeba jednak pamiętać, że zawarta przed mediatorem umowa musi zostać potwierdzona przez sąd. Wtedy dopiero ma moc prawną i może być pełnoprawnie wykorzystywana do podziału majątku.

Sąd polubowny

Inną opcją jest tak zwany sąd polubowny. Niewiele osób wie, że oprócz sądów państwowych, istnieją również sądy polubowne. Aby można było z jego usług skorzystać, małżonkowie muszą zawrzeć umowę, w której zostanie zawarty przedmiot sporu. Można wskazać zarówno stały sąd polubowny lub osobę, która będzie pełniła jego rolę. Wszelkie zapisy w przypadku wyboru tego rodzaju opcji powinny zostać sporządzone w formie pisemnej.

Jednak, jeżeli małżonkowie nie są w stanie ze sobą się dogadać w kwestii podziału majątku, jedynym wyjściem jest zgłoszenie się do sądu państwowego. Wtedy już zaczyna się prawdziwa wojna o każdą złotówkę, każdą nieruchomość i wszelkie inne dobra, jakie zostały nagromadzone wspólnie przez małżonków w trakcie małżeństwa. Zazwyczaj tego typu podziały są bardzo nieprzyjemne i trzeba liczyć się z długą batalią i praniem brudów przed obcymi ludźmi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *