strzalki

Co należy wiedzieć o najważniejszych kodeksach?

Prawo jest bardzo szeroką dziedziną. Znajdziesz w niej wiele przeróżnych regulacji, które dotyczą innych sfer życia w społeczeństwie. Dlaczego warto znać te najważniejsze z nich? Przede wszystkim kto nie zna swojego prawa, ten sam sobie szkodzi. Bez tej wiedzy nie wiedzą wtedy, co Tobie wolno, a czego nie. Oczywiście należy być świadomym tegoż że prawo ma wiele wspólnego z interesami poszczególnych osób. Bardzo często sądy orzekają mało sprawiedliwe wyroki. Dlatego warto znać, jakie są luki w najważniejszych kodeksach prawnych w Polsce. To gwarantuje Tobie pomyślność Twojej działalności gospodarczej. Stanowi również zabezpieczenie każdej osoby żyjącej w społeczeństwie. Warto wiedzieć co wolno, a czego nie.

Kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.)

Kodeks cywilny zapewnia Tobie przede wszystkim wiedzę na temat kwestii majątkowych. To właśnie w oparciu o niego orzeka się przykładowo kwestie spadkowe. Składa się on z czterech części:

  • Ogólna,
  • Własność i inne prawa rzeczowe
  • Zobowiązania
  • Spadki

Bardzo często można spotkać się z oznaczeniem skrótowym. Kodeks cywilny na

Określa się jako k.c. lub kc.

tory

Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.)

Jest to ustawa, którą na pewno każdy świetnie zna. Bardzo często można usłyszeć te nazwę w telewizji lub innym medium. Czego możesz się z niego dowiedzieć? Oczywiście jak sama nazwa kodeksu karnego wskazuje, dowiedz się z tej ustawy tego, jakie wykroczenie przewiduje polskie prawo i, co grozi Tobie za popełnienie określonych występków.

Kodeks karny składa się z trzech części:

  • Ogólnej
  • Szczegółowej
  • Wojskowej
kierwonica

Kodeks karny określa się bardzo często skrótem k.k. lub po prostu kk.

Wszystkie wymienione powyżej kodeksy są bardzo istotne w Twoim życiu. Znając je masz już pewne pojęcie o prawie. Nota bene jesteś w stanie zrozumieć jak w ogóle to prawo funkcjonuje. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł odpowiedzieć sobie na pytanie: co wolno a czego nie. Oczywiście żaden z kodeksów nie jest łatwy w zrozumieniu. Każdy ma swoje trudności oraz zawiłości. Jednak dla chcącego, nic trudnego.

Współpraca: https://pbkb-adwokaci.pl/