pomysły

Czym są oględziny i jakie mają znaczenie dla przebiegu procesu

            Oględziny kojarzą nam się nieodłącznie ze zwłokami, a więc i ze sprawami karnymi, jednak bardzo często okazuje się, że są one obecne także w przypadku zwykłych spraw, np. kradzieży. Nie da się jednak ukryć znaczenia oględzin w każdej z nich oraz ich statusu w świetle prawa karnego. Oto co nieco o oględzinach jako dowodzie w sprawie.

Czym są oględziny?

            Oględzinami nazywamy zespół czynności prawno-kryminalistycznych, które mają charakter mieszany, zwykle odbywające się z udziałem technika kryminalistyki, a które mają na celu wykrycie wszelkich śladów, jakie mogą stanowić dowód w sprawie i pomóc w jej rozwiązaniu. Oględziny to zmysłowy sposób na poznanie charakteru przestępczego danej rzeczy, osoby czy miejsca.

Kiedy potrzebne są oględziny?

            Najczęściej oględziny wykonuje się w przypadku zabójstwa. Wówczas stanowią one proces kryminalistyczny, który ma na celu poznanie wszelkich okoliczności zdarzenia, które są związane ze sprawą i mogą przyczynić się do jej rozwikłania. Oględziny dostarczają niezbędnej wiedzy, która jest potrzebna przy tworzeniu aktu oskarżenia oraz przy procesie dochodzenia do prawdy.

szkic

Co może być przedmiotem oględzin?

           Formalnie oględziny przeprowadzać można pod kątem znalezienia śladów, które mogłyby znajdować się na osobie, przedmiocie lub rzeczy, wyjaśnia Kancelaria radców prawnych we Wrocławiu. W praktyce najczęściej dokonuje się oględzin miejsca oraz oględzin zwłok, które to jest następnie dodatkowo protokołowane. Wszelkie działania podczas oględzin muszą znaleźć się w tej formie w materiale dowodowym, by sąd mógł się z nimi zapoznać w sposób bezstronny i jasny.

Warto sprawdzić: Comparic

            Oględziny to jedna z najczęściej wykonywanych czynności procesowych, która ma na celu zmysłowe poznanie przestrzeni czy przedmiotu lub osoby w celu zdobycia informacji mogącej pomóc w ustaleniu przebiegu wydarzeń. W polskim prawie wykonywane są one wraz z prokuratorem i technikiem kryminalistyki i stanowią połączenie działań obu organów prowadzących postępowanie przygotowawcze.