Jak podwyższyć alimenty na dziecko?

Gdy małżeństwo się rozwodzi, to zwykle jeden z rodziców przejmuje opiekę nad dzieckiem, a drugi zostaje zobowiązany do płacenia alimentów o określonej wysokości. Jednak z biegiem czasu potrzeby dziecka rosną, a ustalona kwota może się okazać niewystarczająca, żeby pokryć nawet najbardziej podstawowe wydatki. Zatem co można zrobić, aby uzyskać wyższe alimenty na dziecko?

Kiedy można wnieść pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów ma szansę zostać pozytywnie rozpatrzony, jeśli zmieniły się okoliczności, na podstawie których została ustalona aktualnie obowiązująca kwota. Taką okolicznością może być wzrost opłat za zajęcia dodatkowe, wysokie koszty leczenia związane z przewlekłą chorobą lub wzrost kosztów codziennego utrzymania dziecka. Co ważne każdą okoliczność trzeba umieć wykazać, a najlepiej zrobić to gromadząc różnego rodzaju rachunki, faktury i potwierdzenia przelewów. Poza tym zmiana okoliczności może się wiązać także, ze znacznym wzrostem wynagrodzenia współmałżonka płacącego alimenty Wrocław. W obu przypadkach sąd będzie musiał przeanalizować obecną sytuację rodziny i na tej podstawie podjąć decyzję o ewentualnym podwyższeniu alimentów.

Jak uzyskać wyższe alimenty na dziecko?

Chcąc uzyskać wyższe alimenty Wrocław na dziecko, trzeba przede wszystkim złożyć stosowny pozew do właściwego Sądu Rejonowego. W takim przypadku kluczowe będzie odpowiednie przygotowanie i uzasadnienie pozwu, a w tym może pomóc doświadczony adwokat. Dzięki czemu osoba wnioskująca o wyższe alimenty Wrocław otrzyma zabezpieczenie wskazanej kwoty na czas prowadzenia postępowania. Ponadto to ważne, żeby w pozwie jako powoda wskazać niepełnoletnie dziecko, w którego imieniu dokument składa rodzic. Natomiast pełnoletnie dzieci mogą składać pozwy we własnym imieniu. Dodatkowo należy pamiętać, że w trakcie rozprawy o podwyższenie alimentów nie można nawiązywać do sytuacji sprzed rozprawy rozwodowej. Ponieważ wszystkie dowody i zeznania powinny dotyczyć wyłącznie okresu pomiędzy uprawomocnieniem się wyroku dotyczącego rozwodu a obecną sytuacją danego dziecka.

Co ważne umiejętne skonstruowanie pozwu przez doświadczonego adwokata może znacząco przyczynić się do uzyskania korzystnego wyroku. Nie bez znaczenia w tej sytuacji będzie również postawa samego współmałżonka obarczonego obowiązkiem alimentacyjnym. Jednak w wielu przypadkach podwyższenie alimentów jest uzasadnione i wówczas strona pozywająca nie powinna mieć problemu, by zwiększyć to świadczenie do satysfakcjonującej ją kwoty.