komp

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

Zdarzają się niestety sytuacje, w których lekarz popełnia błąd, a pacjent zostaje poszkodowany. Tzw. błędy lekarskie najczęściej dotyczą zaniedbania, zaniechania oraz nieumyślnego działania lekarza lub personelu medycznego. Wiedzieć trzeba, że w takiej sytuacji pacjent zawsze ma prawo dochodzić odszkodowania.

Wniosek o odszkodowanie

Kiedy pacjent zostanie poszkodowany w wyniku błędu lekarskiego ma prawdo do odszkodowania. Pierwszym krokiem w takiej sytuacji jest złożenie stosownego wniosku. W każdym województwie działa specjalna komisja przy wojewodzie, która zajmuje się przyjmowaniem tego typu wniosków od pacjentów. Zadaniem komisji jest także ustalenie czy uszczerbek na zdrowiu rzeczywiście powstał w wyniku błędu lekarskiego. Aby wniosek mógł zostać rozstrzygnięty musi być prawidłowo wypełniony. Zwierać musi takie informacje jak dane personalne pacjenta, dane skarżonego lekarza lub placówki medycznej, wskazanie rodzaju błędu lekarskiego, szczegółowe uzasadnienie oraz propozycję wysokości odszkodowania.

kasa

Kwota odszkodowania

We wniosku wskazana musi być propozycja wysokości odszkodowania. Pamiętać jednak trzeba, iż nie jest możliwe wskazanie dowolnej kwoty. Jeśli w wyniku błędu lekarza doszło do zakażenia, uszkodzenia ciała lub innego rodzaju rozstroju zdrowia, pacjent może żądać odszkodowania w maksymalnej kwocie 100 tys. zł. Jeśli w wyniku błędu lekarskiego doszło do zgonu pacjenta, jego rodzina lub spadkobiercy mogą wnioskować o maksymalną kwotę odszkodowania w wysokości 300 tys. zł.

Rozpatrzenie wniosku

Komisja na rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie ma 4 miesiące. Jeśli komisja stwierdzi, iż do błędu lekarskiego doszło, wówczas przedstawi swoją propozycję odszkodowania. Jeśli zaproponowana kwota satysfakcjonuje pacjenta, wówczas podpisuje on zrzeczenie wszelkich roszczeń i odbiera odszkodowanie. Jeśli pacjent uzna zaproponowaną kwotę za zbyt małą to może oddać sprawę do sądu. Walka o odszkodowanie często nie jest łatwa. W takim przypadku lepiej jest skorzystać z doradztwa prawnego. Prawnika, który specjalizuje się w odszkodowaniach za błędy lekarskie można znaleźć korzystając z wyszukiwarki i wpisując np. „odszkodowania za błędy medyczne Kraków„.