zeszyt

Maturzysto! Pomyśl o prawie

Studia to jeden z najpiękniejszych okresów w życiu każdego człowieka. Maturzyści uczestniczący w rekrutacji na studia decydują o swojej zawodowej przyszłości. Jest to bardzo ważna decyzja- szczególnie dlatego że wybrane studia determinują zawód w jakim absolwent będzie pracował, zarobki a co za tym idzie poziom życia.

Kto może studiować prawo ?

Prawo to kierunek,  który maturzyści chętnie wybierają od lat. Podjęcie studiów prawniczych wiąże się ze spełnieniem szeregu warunków. Najważniejszym z nich jest zdanie na wysokim poziomie przynajmniej  jedno z przedmiotów  maturalnych należącego do dziedziny nauk humanistycznych. Przyszli prawnicy wybierają zwykle język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie jako przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym. Zależnie od uczelni wymagania rekrutacyjne znacznie różnią się, dlatego odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem rekrutacji należy sprawdzić wymagania formalne stawiane kandydatom aplikującym o miejsca na uczelniach wyższych.

nogi

Czy matura to wszystko?

Studia prawnicze wymagają od kandydatów wielu zdolności i nie należą do najprostszych. Osoby ubiegające się o przyjęcie na prawo powinny łatwo nawiązywać kontakty interpersonalne, być bezstronne i odporne na stres. Dużym atutem kandydatów jest także dobra pamięć i koncentracja, która przydaje się w trakcie nauki. Należy zwrócić uwagę że kierunek prawniczy opiera się na studiowaniu książek i aktów prawnych. Idealny kandydat, który chciałby podjąć kształcenie na wyżej wymienionym kierunku powinien lubić czytać i analizować przyswajane treści.

Studia to nie koniec

Ukończenie prawa nie jest równoznaczne z ukończeniem nauki. Bardzo ważnym etapem w życiu każdego prawnika jest przystąpienie do egzaminów na jedną z aplikacji prawniczych, które otwierają drzwi do najbardziej prestiżowych zawodów. Po odbyciu jednej z aplikacji, magister prawa może podjąć w pracę jako adwokat, sędzia, prokurator, notariusz, radca prawny czy rzecznik patentowy. Wszystkie te zawody cieszą się dobrą opinią i poszanowaniem społecznym. Warto zwrócić uwagę, że zarobki prawników mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Prawo to kierunek studiów na który warto zwrócić uwagę planując dalszą karierę zawodową. Należy jednak pamiętać, że studia te nie należą do najprostszych.

Maturzysto! Pomyśl o prawie