Windykacja należności, jako ważny aspekt w usługach prawnych

Monitoring należności oraz windykacja (https://adwokat-kaliszewski.pl/windykacja-naleznosci/) to ważne usługi prawne. Każdy przedsiębiorca – bez względu na to, czy prowadzi mikro czy makro przedsiębiorstwo wie, jak ważna jest płynność finansowa. Jednak by taką zachować, i nie narażać firmy na ewentualne zatory płatnicze często chętnie korzysta z zewnętrznych usług prawnych.

Kiedy warto skorzystać z działań zapobiegawczych, by uniknąć nieterminowych płatności.

Działania prewencyjne to ważny komunikat dla każdego kontrahenta. Dobrze, aby był świadom, iż podejmując współpracę z daną firmą może spodziewać się telefonów z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności faktur. Często kancelarie prawne prowadzące windykację korzystają z rozwiązania pieczęci prewencyjnej, którą sygnowane są wystawiane faktury. Pieczęć taka zazwyczaj zawierać logo kancelarii prawnej, i ma symbolizować ochronę firmy. Najlepiej więc wprowadzić działania prewencyjne już na początku współpracy.

Windykacja, czy tylko monitoring.

Monitoring polega na przypominaniu o zbliżającej się płatności, bądź braku wymaganej wpłaty do maksymalnie kilku dni. Kancelarie działają często działają schematem: monitoring do 7 dni, a kiedy należność nie zostaje wciąż uregulowana wysyła wezwanie do zapłaty. Po wezwaniu do zapłaty można uznać, iż mamy do czynienia z windykacją, gdyż wskazane są ponaglenia niepłacącego klienta również telefonicznie, e-mailowo lub wiadomościami SMS. Do 14 dni, po terminie zapłaty niekiedy wysyłane jest drugie wezwanie do zapłaty, nazywane też ostatecznym. Jeśli klient/dłużnik unika kontaktu bądź odmawia spłaty wprost kancelaria kończy działania polubowne i kieruje pozew.

Szacunek przede wszystkim.

Nawet jeśli w grę wchodzi windykacja należności z opornym klientem/dłużnikiem należy pamiętać, aby wszystkie działania zmierzające do odzyskania długu powinny być zgodne z prawem i ogólnym poszanowaniem. Kancelaria prawna, która nie będzie szanowała zleconych do niej klientów, nie jest godną polecenia, i nie będzie miała dobrych rokowań. Należy pamiętać, aby wszystkie działania prowadzić tak, aby usługodawca po działaniach windykacyjnych nie stracił klienta.

Konsultacje: https://adwokat-kaliszewski.pl/