Czym jest dowód, czyli o kategoriach dowodowych

            Pewnie niewielu z nas znajdzie się w sytuacji, gdy przedstawione będą nam zarzuty oraz dowody, które nas pogrążą. Warto jednak znać podstawowe prawo i wiedzieć na czym polega postępowanie dowodowe oraz na jakie charakterystyczne grupy rozróżnia się dowody. Dzięki temu nasza wiedza będzie pełniejsza i lepsza w kontekście codziennego życia.

Czym jest dowód?

            Na gruncie prawa trudno byłoby jednoznacznie stwierdzić czym jest dowód. Otóż bowiem jest to nie tylko postępowanie dowodowe, a więc szereg czynności opartych na analizie dowodów w celu uzyskania ustalenia stanu faktycznego, ale także przedmiot lub zeznanie świadka. W tym jednak kontekście będziemy musieli zauważyć, że dowodem w świetle prawa jest jego źródło oraz środek, a więc to, skąd źródło pochodzi oraz to, dokąd nas prowadzi, a więc informacja.

Osobowe źródła dowodu

            Osobowymi źródłami dowodu nazywa się osoby, które stają się świadkami danego zdarzenia. W przypadku spraw karnych, np. o zabójstwo mogą to być przypadkowi świadkowie lub osoby bliskie oskarżonemu i pokrzywdzonemu. Osobowym źródłem dowodowym jest jednak także biegły, który w sposób bezsprzeczny stwierdza np. niepoczytalność czy charakter zniszczeń, jakie wywołało zdarzenie. Co ważne, źródłem dowodu jest także oskarżony, który ma prawo do własnej linii obrony.

Rzeczowe źródła dowodu

            Z kolei rzeczowymi źródłami nazywamy wszelkie przedmioty będące w jakimś stopniu źródłem informacji o sprawie. Znów na przykładzie zabójstwa będzie to np. nóż – narzędzie zbrodni czy kubek z odciskami palców sprawcy (lub potencjalnego sprawcy). Rzeczowe źródło dowodu najczęściej jest znajdowane w miejscu popełnienia przestępstwa.

Sprawdź także: https://marketing-internetowy24.pl/

Rodzaje dowodów

            Generalnie wyróżniamy dwa rodzaje dowodów podczas postępowania. Jednym z nich są dowody bezpośrednie, a więc takie, które w sposób niezbity dowodzą popełnienia danego czynu przez konkretną osobę. Mowa tu np. o przyznaniu się oskarżonego (choć nie jest to dowód wystarczający do skazania), świadku, który słyszał bądź widział zabójstwo lub zeznania poszkodowanego, któremu udało się ujść z życiem. Drugim rodzajem dowodów są dowody pośrednie. Mogą być nimi fakty dowodowe, czyli stwierdzenia faktyczne, które nie mają bezpośredniego (lub wydają się nie mieć) przełożenia na zdarzenie. Np. faktem dowodowym, a więc i dowodem pośrednim może być groźba ze strony oskarżonego w kierunku ofiary, jednak może stać się także dowodem bezpośrednim. Co zaś się tyczy typowo pośrednich dowodów, to są to dowody poszlakowe, jak np. odciski palców na miejscu przestępstwa czy świadek, który słyszał pogróżki oskarżonego względem ofiary.

            Dowodów może być wiele, a postępowanie dowodowe opierać się musi na pewnych, które determinują decyzję. Istnieje możliwość wydania wyroku w oparciu o proces poszlakowy, jednak zazwyczaj w toku śledztwa udaje się uzyskać dowody obciążające w stopniu bezpośrednim. Nie zawsze jednak muszą być one świadectwem popełnienia przestępstwa przez wskazaną osobę.

Przy współpracy z https://pbkb-adwokaci.pl/.